Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Історія кафедри
Історія кафедри

ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

   Наш університет започаткував свою діяльність 1 липня 1960 р. як Чернігівський загально-технологічний факультет (ЗТФ) Київського політехнічного інституту. Завданням ЗТФ було дати вищу освіту з базових предметів: вища математика, фізика, нарисна геометрія, креслення тощо для студентів-заочників якомога ближче до місця їх проживання. Деканом і організатором нашого університету був доц. Калита Євген Григорович. У 1962 р. відбувся перший набір студентів денного навчання, а в 1965 р. ВНЗ був перетворений на філіал КПІ.
   Для студентів старших курсів необхідно було викладати економіку галузі та організацію виробництва, тому при провідній кафедрі філіалу „Технологія машинобудування” була створена секція економіки. Першими викладачами цієї секції в 1965 р. стали асистент кафедри ТМ Майдель М. Б. і викл. Леонт’єв А. І.. У 1966 р. був обраний доцентом кафедри ТМ Сидоренко Анатолій Кирилович, який і очолив цей напрямок.

   Доц. Сидоренко Анатолій Кирилович був висококваліфікованим фахівцем у галузі вугільного машинобудування, приймав участь у проектуванні гірничодобувних комплексів, за що отримав Ленінську премію. До роботи в ВНЗ він займав посаду заступника директора одного з провідних проектних інститутів СРСР – „Донвуглемаш”, м. Донецьк. В нашому інституті Сидоренко А. К. викладав дисципліну „Організація виробництва”. Працював деканом механічного факультету до 1974 р., а у 1978 р. вийшов на заслужений відпочинок.
   Майдель Майя Борисівна закінчила в 1937 р. Харківський інженерно-економічний інститут за фахом – інженер-економіст машинобудівельної промисловості. Працювала технологом на машинобудівних і авіаційних підприємствах, а з 1944 р. на викладацькій роботі в м. Харкові. У 1965 р. була вибрана на посаду асистента кафедри технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів, де вела курс „Економіка промисловості”. Звільнилась у 1976 р. після виходу на пенсію.

   1 вересня 1977 р. на базі секції була заснована кафедра “Економіка, організація виробництва і охорони праці”. На момент створення в її складі було чотири доценти: Сидоренко А.К., Мельник П.І., Леонт’єв А.І., Костюченко Л.І., а напрямок охорони праці очолював ст. викладач Гаврась Д.П. На той час кафедра мала тільки одну лабораторію охорони праці. Викладачі кафедри провели велику роботу по методичному оснащенню кафедри. Була створена лабораторія АСУП (ауд. 318), В ауд. 301 був організований кабінет курсового і дипломного проектування. Вперше були створені лабораторні практикуми з п’яти навчальних дисциплін.

   Першим завідувачем кафедри економіки став доц., к.е.н. Мельник Павло Іванович. Він закінчив Львівський політехнічний інститут, за фахом інженер-економіст. Після закінчення інституту працював економістом на машинобудівному заводі, потім старшим науковим співробітником в Інституті економіки промисловості АНУ. У 1970 р. захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. Виконував дослідження з питань управління науково-технічним прогресом на замовлення Уряду України, з питань організації виробництва на підприємствах в рамках загальносоюзної міжвузівської програми, з питань планування фінансово-господарської діяльності підприємств – на замовлення міністерства вугільної промисловості України. Був керівником і основним виконавцем 12 госпдоговірних наукових робіт з різних питань економіки та фінансів підприємств, результати яких впроваджено на таких великих підприємствах як Ново-Краматорський і Старо-Краматорський машинобудівні заводи, Донецький, Дружківський, Луганський і Горлівський заводи вугільного машинобудування, Маріупольський завод „Азовмаш”, Уралмаш, Луганський тепловозобудівний і Ризький електровозобудівний заводи та ін. По результатам наукової роботи Павло Іванович опублікував 49 наукових робіт і 24 методичних розробок і навчальних посібників. Сьогодні, працюючи доцентом кафедри фінансів, Мельник П.І. проводить дослідження з питань управління фінансами підприємств.

   Леонтьєв Анатолій Іванович в 1964 р. закінчив Ленінградський інженерно-економічний інститут, за фахом інженер-економіст. З 1965 р. приїхав до Чернігова і працював науковим співробітником ВНДІМСВ, з 1965 р. викладав економічні дисципліни в ЧФ КПІ, а у 1971 р. був обраний за конкурсом на посаду ст. викладача кафедри „Технологія машинобудування” за напрямом економіка і організація промисловості. У 1973 р. Анатолій Іванович захистив кандидатську дисертацію на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних наук. З 1975 р. – доцент кафедри “ТМ”, у 1981 р. йому було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі економіки, організації виробництва і охорони праці. Він опублікував 22 наукові праці. У 1994 р. перейшов працювати до іншого навчального закладу.

  Костюченко Любов Іванівна в 1963 р. закінчила Запорізький машинобудівний інститут, за фахом інженер-механік (технологія машинобудування). З 1966 по 1969 рр. навчалась в аспірантурі Харківського інженерно-економічного інституту, а у травні 1969 р. захистила кандидатську дисертацію на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних наук. Після закінчення аспірантури почала працювати в Краматорському індустріальному інституті. Вчене звання доцента Костюченко Л. І. отримала у 1975 р., а у 1976 р. була обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри „Технологія машинобудування”. З 1983 по 1985 р. працювала заступником декана механічного факультету. Вона має більше ніж 90 наукових праць. У 1997 р. перейшла працювати до іншого навчального закладу.

   Пунь Дмитро Григорович закінчив у 1960 р. Львівський політехнічний інститут, за фахом інженер-економіст. З 1960 р. працював науковим співробітником ВНДІМСВ (Всесоюзний науково-дослідний інститут машин для виробництва синтетичних волокон). У 1970 р. захистив дисертацію на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних наук. Під його керівництвом було виконано ряд науково-дослідних робіт з проблем прогнозування та планування розвитку виробництва машин по випуску хімічних волокон. У 1978 р. Пуню Д.Г. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності „Ефективність капітальних вкладень і нової техніки”. У 1978 р. був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри економіки і організації промисловості, а у 1995 р. став завідувачем кафедри ЕКОНА. Дмитро Григорович написав 68 наукових праць. У 1996 р. звільнився за власним бажанням.

   Напрямок охорони праці очолював ст. викладач Гаврись Д.П. Дмитро Павлович закінчив у 1956р. Київський політехнічний інститут, металургійний факультет, за фахом інженер-металург. Працював на Прилуцькому заводі «Будмаш», був начальником металургійного цеху. З 1962 р. став працювати асистентом кафедри ТМ, з 1965 р. – ст. викладач. Гаврись Д.П. вів цикли дисциплін «Охорона праці» і "Технологія матеріалів". З 1971 р. – декан загальнотехнічного факультету, який очолював до 1983 р. З 1986 р. – учбовий майстер кафедри зварювального виробництва. Пішов на пенсію в 1992 р.

   На господарчій науковій темі, яка виконувалась на кафедрі, працював Волощук Руслан Олександрович. У 1973 р. він закінчив Київський інститут народного господарства, за фахом економіст-статистик. Працював на посаді інженера-економіста в лабораторії економічних досліджень у тресті «Чернігівводбуд». З 1977 р. перейшов на роботу ст. інженера науково-дослідницької частини ЧФ КПІ. У 1978 р. був обраний на посаду асистента кафедри економіки і організації виробництва. У 1986 р. звільнився з інституту.

   У 1977 р. спочатку інженером кафедри, а потім зав. лабораторіями прийшов працювати Коробко Володимир Іванович. За освітою він інженер-механік, у 1971 р. закінчив Чернігівський філіал КПІ. Працював на Чернігівському радіоприладному заводі. У 1979 р. був обраний на посаду асистента кафедри економіки і організації виробництва. З 1987 р. старший викладач кафедри. Отримав другу освіту з економіки, закінчивши ФЕІ за спеціальністю “Фінанси і кредит”.

   Посаду зав. лабораторіями кафедри з 1979 р. займав Бардаков Григорій Феодосійович, який звільнився в 1984 р. На його місце прийшов працювати Кривицький Борис Степанович, якого в 1998 р. змінив Різаєв Сергій Вікторович. З 1978 по 1993 рр. лаборантом кафедри працювала Синявська Людмила Іванівна. Довгий час лаборантом, який готував заняття в лабораторії охороні праці, працював Гудим Олексій Ілліч.

   У 1985-1986 рр. загальна чисельність викладачів і співробітників кафедри складала: 12 чоловік, в т.ч. чотири доцента: Мельник П.І., Леонтьєв А.І., Костюченко Л.І., Пунь Д.Г., два ст. викладача: Гаврись Д.П. і Єфімов А.І., два асистента Волощук Р.О. і Коробко В.І., зав. лабораторіями Кривицький Б.С., навчальний майстер Синявська Л.І., лаборант Гудим О.І.
   Кафедра вела 8 дисциплін: «Економіка машинобудування», «Економіка хімічної промисловості», «Організація і планування виробництва», «Управління підприємством», «Організація, планування і управління хімічним підприємством», «АСУП», «Охорона праці», «Громадянська оборона».
   Силами студентів були розроблені та впроваджені в навчальний процес два імітатора виробничих ситуацій, ряд навчальних стендів. Функціонував клас АК-30 для програмованого контролю знань студентів.
   Наукові дослідження кафедра проводила за двома напрямками: соціально-економічні проблеми управління НТП; проблеми вищої школи.
   Виконувались як госпбюджетні, так і держбюджетні наукові теми.
   У 80-ті роки кафедра приймала участь у виконанні теми «Організаційно-економічні питання створення і впровадження нових систем машин» (керівники доц. Мельник П.І. і Костюченко Л.І.), яка входила в координаційний план важливих науково-дослідних робіт з економіки на 1981-1985 рр. Під керівництвом доц. Костюченко Л.І. були виконані дослідження по темі: «Розробка підсистем АСУП», «Управління науковим прогресом» по договору з Ново-Крамоторським машинобудівним заводом, одним з найбільших і відомих в СРСР підприємств.
   На кафедрі функціонували курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників, на яких проходили навчання 150 слухачів виробничих підприємств і установ.
   З 1987 р. на кафедрі стала працювати на посаді ст. викладача, а потім доцента Гавриленко Неля Іванівна. Вона закінчила КПІ, ФЕІ по спеціальності “Фінанси і кредит”, аспірантуру при Московському текстильному інституті. Захистила дисертацію у 1988 р. Працювала інженером-дослідником НПО «Хімтекстильмаш». В даний час Неля Іванівна, маючи двадцятирічний стаж роботи в нашому університеті, займається вивченням реальних та фінансових інвестицій, в тому числі їх джерелами, проектним аналізом, портфельним інвестуванням, інвестиційним менеджментом.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ
  
Кардинальні зміни в діяльності кафедри відбулись у 1990 р., коли на базі кафедри почалась підготовка фахівців за спеціальністю “Організація виробництва”. У 1991 р. завідувачем кафедри був обраний д.е.н. Сич Євген Миколайович. Євген Миколайович у 1963 р. закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту, за фахом – інженер водного транспорту. Працював тривалий час викладачем Одеського інституту інженерів морського флоту. У 1971 р. захистив дисертацію на присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук. Три роки (1973-1976 рр.) працював викладачем-консультантом Гаванського технологічного університету і Морської академії (Куба). З квітня 1983 р. працював в системі АН СРСР зав.відділу, потім зам. директора фізико-хімічного інституту АН СРСР. У 1990 р. захистив дисертацію на присвоєння наукового ступеня доктора економічних наук. У 1993 р., вже на нашій кафедрі, Сичу Є.М. було присвоєно вчене звання професора по кафедрі економіки і організації виробництва. З 1999 р. працює в Державному економіко-технологічному університеті транспорту, але продовжує викладацьку і наукову роботу в нашому університеті за сумісництвом.
   У 1992 р. на посаду професора кафедри, яка на той час вже називалась Кафедрою ринкової економіки і організації виробництва, був прийнятий доктор економічних наук Ткаченко Іван Семенович.
   З 1991 р. кафедра стала випускаючою. Було прийнято на вечірню і заочну форми навчання по одній групі студентів, що вже мали середню спеціальну освіту і працювали на підприємствах м. Чернігова. Це був перший набір студентів в нашому університеті, що повністю оплачували своє навчання. Перший випуск відбувся в 1995 р.
   У червні 1993 р. кафедра почала підготовку менеджерів, тому її назва змінилась на нову: Кафедра ринкової економіки і менеджменту.
   У 1994 р. на базі нашої кафедри була організована кафедра економетрії та аудиту (ЕКОНА), яку очолив проф. Ткаченко І.С. З 1995 р. завідувачем кафедри ЕКОНА став доцент нашої кафедри Пунь Д.Г.
   На початку 90-х років ХХ ст. на кафедру прийшло багато досвідчених фахівців і молодих викладачів: Горшунова І.В.(1991р), Базілінська О.Я.(1991), Парубець О.М.(1992р.), Панченко О. І.(1993р), Шевчук В.І.(1994р), Гонта О.І.(1994р.), Шишкіна О.В.(1995р) .
   На початку ХХI ст.. прийшли на викладацьку роботу в ЧДТУ Жарій Я.В (2000р)., Вдовенко Ю. С.(2001р), Попович Л.О.(2001р), Кравчук Г. В.(2003р.) Кальченко О.М. ( 2006 р). Сидоренко І.В. (2007р.)
   У 1996 р., при сприянні нашої кафедри, була організована кафедра менеджменту. Через три роки на базі нашої кафедри також була організована теперішня кафедра економічної теорії і підприємництва. У зв’язку з цим, а також з початком підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси”, у 1996 р. кафедра отримала назву Кафедра економіки, фінансів і маркетингу, у 1997 р. – фінансів, економіки та маркетингу, а у 2000 р. – фінансів та економіки підприємств. Тільки з 2004 р., коли кафедра зосередилась на підготовці фахівців з фінансів її назва стала – кафедра фінансів.
   Протягом 90-х років ХХ ст. – на початку 2000-х років ХХ ст.  на кафедрі працювало більше тридцяти викладачів. Кафедра з вдячністю згадує плодотворну навчальну та наукову роботу на ній професорів Берднікова О.М. і Котельникова Д.І., доцентів Гривка Д.І. Редьки І.І., Іванової Л.Б., Рядської В.В., Дерій Ж.В., Кислого В.М., Шедіної В.Ю., Олейченка І.М., Зуб Є.Ф., Бондаря В.В., викладачів Сугоняка Д.О., Крищенко С.М., Полєнкової М.В., Корж Т.В., Мініної О.В., Шадури Н.Т., Бобор Л.М., Романенка Є.Л., Бутька Ю.В., Романіної Т.А., Діденка О.М., Харченко Л.А., Лосєвої Т.М.
   У грудні 2005 р. завідувачем кафедри за конкурсом був обраний доктор економічних наук Ільчук Валерій Петрович.. Він розпочав свою трудову діяльність в ЧДТУ з 1995 р., спочатку старшим викладачем кафедри ринкової економіки і менеджменту, далі доцентом кафедри, заступником завідувача кафедри. У 1998 р. закінчив фінансово-економічний інститут за спеціальністю „Фінанси і кредит”. У 1999 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, економіки і маркетингу. У 2005 р. захистив дисертацію і одержав науковий ступінь доктора економічних наук. Працював на посаді зав. кафедри економічної теорії і економіки підприємства. У 2007 році Ільчуку В.П. було присвоєно вчене звання професора по кафедрі фінансів. У період керівництва кафедрою Ільчуком В.П. кафедру фінансів було перетворено на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

     У 2015 та 2016 роках у наслідок реорганізації структури університету у зв’язку з приєднанням Чернігівського державного інституту економіки і управління до складу кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування увійшла кафедра банківської справи, а у 2016 році кафедра фінансів. Таке приєднання супроводжувалось змінами у кадровому складі професорсько-викладацького складу кафедри. Деякі з них у зв’язку з утворенням нових кафедр економічного профілю перейшли працювати на відповідні кафедри, частина викладачів кафедри перейшла працювати в інші навчальні заклади та установи.

   Кафедра з глибокою вдячністю і повагою згадує наукову і навчально-методичну роботу викладачів, що тривалий час працювали над підготовкою фахівців в сфері фінансів, банківської справи і страхування, а саме:

    Професорів:

- д.е.н., проф. Сича Євгена Миколайовича (працював на кафедрі з 1991 по 2014 рр., у тому числі з 2000 до 2014 р. за сумісництвом);

-  д.е.н., проф. Лук’яненко Ірину Григорівну (працювала на кафедрі до 2013 року за сумісництвом);

-  д.е.н., проф. Кравчук Ганну Вікторівну (працювала на кафедрі з 2002 по січень 2016 року.);

-  д.е.н., проф. Абакуменко Ольгу Вікторівну (працювала на кафедрі у період 2016 -2018 рр.);

-  д.е.н., старшого наукового співробітника Кульпінського Сергія Віталійовича (Працював на кафедрі в період 2015-2016 років. Згодом перейшов на кафедру фінансово-економічної безпеки);

-  д.е.н., проф. Гонту Олену Іванівну (працювала на кафедрі у період 1994 -2005, 2016 -2019 рр.);

-   к.е.н, проф. Ремньову Людмилу Михайлівну (працювала на кафедрі у період 2015 - 2019 рр.);

-  к.е.н., доц. Базілінську Олену Яківну (працювала на кафеді з 1992 року, згодом за суміництвом до 2014 р.);

-  к.е.н., доц. Зеленську Олену Олександрівну (працювала на кафедрі з 1992 року, згодом за суміництвом до 2014 р.);

Доцентів:

-  к.е.н., доц. Горшунову Ірину Вікторівну (працювала на кафедрі в період з 1988 по 2014 рік);

-  к.е.н., доц. Шевчук Вікторію Іванівну (працювала на кафедрі в період з 1994 по 2015 рік);

-  к.е.н., доц. Мельника Павло Івановича (працював на кафедрі в період з 1973 по 2016 рік);

-  к.т.н., доц. Гавриленко Нелю Іванівну (працювала на кафедрі і в період з 1988 по 2016 рік);

-  д.е.н., доц. Рогового Андрія Віталійовича (працював на кафедрі в період з 2015 по 2017 рік);

-  к.е.н., доц. Демченко Максиму Юрійовичу (працював на кафедрі на кафедрі з 2015 по 2016 роки);

-   к.е.н., доц. Зеленському Сергію Миколайовичу (працював на кафедрі з 2015 по 2016 роки);

-   к.т.н., доц. Жарій Ядвігі Вікентіївні (працювала на кафедрі з 2000 по 2016 рік);

-   к.е.н., доц. Лук’яшко Павлу Олександровичу (працював на кафедрі з 2016 по 2017 рік);

-  к.е.н., доц. Товстиженко Олені Вячеславовні (працювала на кафедрі з 2016 по 2017 рік);

- к.е.н, доц. Вдовенко Юрію Станіславовичу (працював на кафедрі з 2001 по 2018 рік);

Старших викладачів:

-   Коробко Володимиру Івановичу (працював на кафедрі з 1977 по 2015 рік);

-   Попович Любові Олексіївні (працювала на кафедрі з 2001 по 2011 рік);

-  Сугоняко Дмитру Олександровичу (працював на кафедрі з 1994 року, в окремий період (2011-2014 рр.) - за сумісництвом).

Асистента:

-   Садчикова Віктора Сергійовича (працював на кафедрі з 2015 по 2016 рік).

   У вересні 2019 року кафедру очолив д.е.н. Дубина Миксим Вікторович.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар