Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Жарій Ядвіга Вікентіївна

Працює на кафедрі з 2000 року, має 2 вищі освіти: технічну (Білоруський державний університет, спеціальність - "Прикладна математика" (1973р) та економічну (Фінансово-економічний інститут при Чернігівському технологічному інституті (1998), спеціальність "Фінанси і кредит")). Кандидат технічних наук, доцент.
Досвід роботи:
науково-дослідна робота у геологічній галузі (20 років); банківська сфера (7 років) - працювала на посадах: начальник управління, заступник голови правління АБ «Чернігівбанк»; викладацька діяльність  - 15 років. Нагороджена почесними грамотами та має подяки за багаторічну працю.
Викладає дисципліни:
- «Банківська система»;
- «Аналіз банківської діяльності»;
- «Банківський менеджмент»;
- «Отпимізаційні методи і моделі».
У сфері викладацької діяльності має: біля 30 методичних розробок до виконання курсових, розрахунково-графічних, контрольних робіт та практичних занять. 
Є автором навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України з дисципліни «Банківські операції».
Сфера наукових інтересів: банківська справа, діяльність центрального та комерційних банків; управління фінансами банку, управління банківськими ризиками, функціонування фінансових ринків та грошово-кредитних систем.
За сферою наукових інтересів опубліковано понад 55 наукових праць, 3 публікації в форматі колективних монографій, 1 монографія ("Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід") у співавторстві.
Науково-дослідна робота: На постійній основі приймає участь у науково-дослідній роботі кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету. Щорічно залучає студентів до науково-дослідної роботи та участі в науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах і конкурсах. Є керівником ряду студентських наукових робіт та доповідей на науково-практичних конференціях.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за   посиланням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bgty1JYAAAAJ&hl=en

http://orcid.org/0000-0003-0974-157X

http://www.researcherid.com/rid/F-3863-2014


Список ключових  праць останніх років

Монографії у співавторстві

1. Жарій Я.В. Комплексний аналіз міських пасажирських перевезень // Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід: монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.]; за наук. ред.. В.П.Ільчука. – Чернігів: ЦНТІ, 2014. – С.516- 541.

Колективні монографії

1. Жарій Я.В. Інтегрований підхід до ризик-менеджменту як основа економічної безпеки банківської системи / Жарій Я.В. // GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – С.30-54.

2. Жарій Я.В. Ключові аспекти фінансової безпеки комерційного банку / Я.В. Жарій // Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С.М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т – Ніжин: ФОП Лук‘яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. – С.220-239.

3. Жарій Я.В. Система фінансово-інформаційної безпеки банків: проблеми та перспективи розвитку / Я.В. Жарій, І.В. Сидоренко // Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С.М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т – Ніжин: ФОП Лук‘яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. – С.240-259.

Навчальні посібники, наукові статті та тези конференцій

1.  Шкарлет С.М., Жарій Я.В. Банківські операції. Навч. посібник. – К.: Дорадо-Друк, 2010. –  384с.

2. Жарій Я.В., Дубина М.В. Напрями підвищення ефективності діяльності системи парабан­ківських посередників // Вісник Черн. Держ. Технол. Ун-ту. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – № 1(56). – С.250-259.

3. Жарій Я.В., Дубина М.В. Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку // Вісник Черн. Держ. Технол. Ун-ту. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – № 4(62). – С.256-265.

4. Жарій Я.В., Дохтаренко Л.В. Актуальні проблеми фінансово-інформаційної безпеки банків­ської системи України // Вісник Черн. Держ. Технол. Ун-ту. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2013.  – № 1(64). – С.231-238.  

5. Жарій Я.В., Куфаєв В.В. Вплив кредитного та валютного ризиків на ліквідність банківської системи України // Вісник Черн. Держ. Технол. Ун-ту. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2013.  – № 2(66). – С.223-232.  

6. Жарій Я.В. Інтегрований підхід до ризик-менеджменту як основа економічної безпеки банківської системи // GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – С.30- 54.

7. Y.Zharii, H.Veremei. The Geometry Mathematical Modeling of the Overhauled Valve-seat Surfaces in the Valve Timing Gear // The Sixth World Congress “Aviation in the XXI Century” / Safety in Aviation and Space Technologies – K.: NAU, 2014. – P.17-21.

8. Жарій Я.В., Грінченко Н.О. Особливості управління процентними ризиками в сучасних умовах банківської діяльності // Вісник Черн. Держ. Технол. Ун-ту. Серія «Економічні науки» / Науковий збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2014.  – № 1(72). – С.159-168.

9. Шишкіна О.В., Жарій Я.В. Фінансово-економічна безпека монопрофільних структур ринку // Всеукраїнська н.-пр. конф. «Системний аналіз фінансових процесів в умовах макроекономічної нестабільності». Тези доповідей. – К.: НаУКМА, 2014.

10. Жарій Я.В. Основні проблеми та шляхи стабілізації банківської системи України / Я.В. Жарій, В.В. Куфаєв // Вісник Черн. Держ. Технол. Ун-ту. Серія «Економічні науки» / Науковий збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2014.  – № 4(76). – С.209-218.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар