Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Парубець Олена Миколаївна


Працює в університеті з 1992 року, має дві вищі освіти: технічну та економічну, науковий ступінь доктора економічних наук, вчене звання доцента.
Практичний досвід: працювала на посаді інженера по держбюджетній темі кафедри ринкової економіки та організації виробництва Чернігівського технологічного інституту.
Викладає дисципліни:
– «Фінанси регіонів»;
– «Місцеві фінанси».

В сфері викладацької діяльності має:  2 навчальні посібники, 40 методичних розробок до виконання контрольних, курсових, практичних робіт тощо.

Сфера наукових інтересів:
напрямки реформування системи місцевих фінансів; підвищення рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування; розвиток суб’єктів транспортної діяльності в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів; інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств.

За сферою наукових інтересів та викладацької діяльності має понад 90 наукових праць, з них 10 наукових статей у міжнародних виданнях, 4 монографії. Приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, форумах, конгресах.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:

http://scholar.google.com.ua/citations?user=eIQeB0QAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0001-5357-7581

http://www.researcherid.com/rid/H-5503-2015


Наукові публікації останніх років


1. Парубець О.М. Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму : [монографія] / Є. М. Сич, О.М. Парубець, Д. О. Сугоняко. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 224 с.

2. Парубець О.М. Інвестиційна складова взаємодії підприємств транспорту в мережевих структурах/ О.М. Парубець  // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 36. – Київ: НАУ, 2013. – С. 60-65.

3.  Парубец Е. Н. Сетевой подход  к инновационному взаимодействию предприятий транспорта и сферы туризма / Е. Н. Парубец, Д. А. Сугоняко // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании: сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель в 2 ч. / редкол. : С.Н. Лебедева  [и др.]. – Гомель: учреждение образования «Белорусский торгово-єкономический университет потребительской  кооперации», 2013. – Ч. 2. – С. 204-207.

4. Парубець О.М. Застосування основних положень економічних теорій до обґрунтування процесів мережизації транспортних підприємств  / О.М. Парубець  // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал, 2014. –  № 4(53). –  С. 124-128.

5. Парубец Е. Н. Мониторинговое исследование  проблем вхождения предприятий  транспорта Украины в европейское транспортное пространство / Е. Н. Парубец // Журнал «Новая экономика». Спецвыпуск, октябрь 2014. – С. 224-227.

6. Парубець О.М. Фінансове забезпечення взаємодії суб’єктів авіаційної галузі як запорука економічного зростання держави / О.М. Парубець, Д. О. Сугоняко  // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету (м. Чернівці) / гол. ред. В. В. Прядко. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – С. 199-202.

7. Парубець О.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств транспорту в умовах формування мережевих взаємовідносин / О.М. Парубець // Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції.–  Луцьк.: «ВЕЖА-ДРУК»,  2014. –  С. 131-132.

8. Parubets O. Мanagement risks of network cooperation of transport enterprises/ О. Parubets // Еconomics and national economy management: problems and prospects. San Francisco, California,USA, B&M Publishing, 2013.– P.77-82.

9. Parubets O. Evolution and development prospects of network interaction between transport industry subjects/ О. Parubets // International Conference «Economy modernization: new challenges and innovative practice». Conference Proceedings. Scope Academic House,  2013, Sheffield, UK.  P. 109-111.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар