Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Парубець Олена Миколаївна


Працює в університеті з 1992 року, має дві вищі освіти: технічну та економічну, науковий ступінь доктора економічних наук, вчене звання доцента.
Практичний досвід: працювала на посаді інженера по держбюджетній темі кафедри ринкової економіки та організації виробництва Чернігівського технологічного інституту.
Викладає дисципліни:
– «Фінанси»;
– «Бюджетна система»;
– «Бюджетний менеджмент»;
– «Місцеві фінанси».

В сфері викладацької діяльності має:  понад 50 навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:
стан і перспективи розвитку державних і  місцевих фінансів в умовах реформи фінансової децентралізації; удосконалення системи комунального кредитування; розвиток транспортного сектору в контексті функціонування мережевої економіки.

За сферою наукових інтересів та викладацької діяльності має понад 146 наукових праць, з них 75 статей у наукових фахових виданнях України та виданнях внесених до наукометричних баз даних, 14 наукових статей у міжнародних виданнях, 45 праць апробаційного характеру, 12 монографій.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:

http://scholar.google.com.ua/citations?user=eIQeB0QAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0001-5357-7581

http://www.researcherid.com/rid/H-5503-2015


Наукові публікації останніх років


1. Парубець О. М. Методологічні основи розвитку мережевих об’єднань підприємств  транспорту. Монографія. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2015. – 364 с.
2. Парубець О. М., Пальоха О. В.  Науково-теоретичні підходи до оцінки фінансової безпеки в системі комунального кредиту. Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 164-173.
3. Парубець О. М., Сугоняко Д. О. Напрямки трансформації публічного управління в умовах проведення реформи фінансової децентралізації. Публічне управління соціально-економічними системами в умовах транзитивних змін: кол. моногр. / за заг. ред. Сугоняко Д.О. –  Ніжин : ФОП Лукяненко В. В., ТПК «Орхідея», 2017. – С. 123-132.
4. Парубець О. М., Сугоняко Д. О. Науково-теоретичні підходи до забезпечення прозорості використання публічних фінансів в Україні. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука, – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 29-35.
5. Парубець О. М. Проблеми впровадження партисипативного бюджетування в Україні та напрямки їх вирішення. Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві : кол. моногр.  /за заг. ред. Михайловської О. В. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2019. – С. 179-185.
6. Парубець О. М., Сугоняко Д. О., Парубець М. С. Дослідження впливу реформи фінансової децентралізації на стан місцевих бюджетів України. Ефективна економіка. –  2017. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5593.
7. Парубець О. М., Пальоха О. В. Дослідження сутності, переваг та недоліків комунального кредиту. Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 5/3. – С. 31-34.
8. Парубець О.М. Дослідження напрямків державної інноваційної політики розвитку морського транспорту України. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 1 (9). – С. 88-93.
9. Parubets O.  M.,  Bojko O. V., Sugonyako D. O.  Development of municipal lending system based on the use of modern information technologies. Scientific bulletin of Polissia № 3 (15), 2018. – Р. 113-118.
10. Parubets O.  M., D. O.Sugonyako,  O.V. Palokha. Сommunal credit opportunities to finance infrastructure investment projects research . Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016.– Р. 209-212.
11. Parubets O.  M., D. O. Sugonyako,  O.V. Palokha. Directions of improvement of state regulation of the municipal credit institute in Ukraine .Scientific and educational journal; Geneva, Switzerland, December 2016 # 7. Publishing Center of The international scientific association of economists and jurists “Consilium”, Geneva, 2016. – Р. 116-119.
12. Parubets O. M., Bojko O. V., Sugonyako D. O. Development of small and medium business in Ukraine with funding from the european union. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 2, 2019. – P. 153-157.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар