Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Садчикова (Сидоренко) Ірина Володимирівна

Працює на кафедрі з 2006 року, має вищу економічну освіту, науковий ступінь кандидата економічних наук.

Викладає дисципліни:
- «Кредитування і контроль»;
- «Управління фінансами державних підприємств»;
- «Вступ до фаху».

Проводить практичні заняття з дисциплін: 
- «Гроші та кредит»;
- «Аналіз банківської діяльності»;
- «Кредитування і контроль»;
- «Фінанси»;
- «Інформаційно-системи і технології у фінансах».

В сфері викладацької діяльності має 22 методичних розробок у співавторстві, в тому числі з дисциплін: «Економічна кібернетика», «Кредитування і контроль», «Бюджетна система», «Фінанси», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Казначейська справа», «Аналіз інвестиційних проектів» та інші.

Сфера наукових інтересів: модернізація виробничої інфраструктури та інноваційно-інвестиційний розвиток базових галузей економіки регіону.

За сферою наукових інтересів опубліковано 25 статей та прийнято участь у 28 міжнародних конференціях.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за   посиланням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LKPo59sAAAAJ&hl=en

http://www.researcherid.com/rid/F-4936-2014

http://orcid.org/0000-0001-5144-1306


Ключові наукові публікації останніх років:

Монографії:

1) Логістично-адаптивне управління релевантними соціально-економічними процесами: монографія. / За заг. ред. Волкова В.П. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – C. 6-14

2) Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЦНТІ, 2014. – 870 с. (с. 755-771, 800-815)

Наукові статті та конференції:

1) Сидоренко І.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу регіону / І.В. Сидоренко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави». – Том 3. – Дніпропетровськ: ПБАБА, 2008. – С. 33-35

2) Сидоренко І.В. Проблеми фінансування та інвестування інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу регіону / І.В. Сидоренко // Матеріали ХІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції 2 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. – С. 282-283

3) Сидоренко І.В. Доход транспортних підприємств – джерело забезпечення інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу регіону / І.В. Сидоренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. - № 35. – С. 154-164

4) Сидоренко І.В. Теоретико-методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону / І.В. Сидоренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2010. - № 44. – С. 169-182 – 0,88 друк. арк.

5) Сидоренко І.В. Виробнича інфраструктура та її вплив на створення індустріальних парків в Україні /І.В. Сидоренко//Проблеми та перспективи розвитку національної економіки у мовах глобалізації: ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція, (м. Київ, 14-15 червня 2013 р.)\ К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2013 – С. 88-90.

6) Сидоренко І.В. Оцінка рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіону// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. - № 4 (62). – С. 241-250

7) Sydorenko Iryna. Role of industrial infrastructure in the formation and development of industrial parks in Ukraine. // ZESZYTY NAUKOWE. – Zeszyt 10. – Jasle: Podkarpacka szkola wyzsza, 2013. – 159 с. –P. 130-139

8) Сидоренко І.В. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості окремих сфер виробничої інфраструктури регіону.//Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Управління економічним розвитком промислових підприємств регіону». – Серія «Економіка». – Т. XIV. – Вип. 262. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 136-150.

9) Сидоренко І.В., Мандрико К.Ю., Ткаченко І.О. Логістична концепція управління як ефективний спосіб підвищення конкурентоспроможності підприємства// Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України: матеріал доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 травня 2014)/ За заг. ред..: М.М. Палінчак, В.П. Приходько – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 344 с.: тези С. 149-150.

10) Сидоренко І.В., Хомик Д.В. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – 2014. - № 1 (72). – С. 183-189.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар