Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Рогова Олена Володимирівна

Працює в університеті з 2010 року. Має вищу економічну освіту, кваліфікацію магістра державної служби, науковий ступінь кандидата економічних наук.

Має практичний досвід: в сфері виробничої діяльності, державної служби, управління проектами.

Проводить практичні заняття з дисциплін:
- «Місцеві фінанси»;
-«Гроші і кредит»;
- «Паблік рілейшнз»;
- «Стратегія підприємства»;
- «Фінансовий аналіз».

У сфері викладацької діяльності має методичні розробки, у т.ч. опублікований конспект лекцій з дисципліни «Паблік рилейшнз».
Є співавтором 1 навчального посібника, та 1 науково - практичного видання: "Транскордонне співробітництво: Єврорегіон "Дніпро".

Сфера наукових інтересів: регіональний розвиток, публічно-приватне партнерство, територіальна соціально-економічна інтеграція, економічна безпека регіону, мінімізація негативних впливів зовнішніх та внутрішніх факторів, шляхи забезпечення високої ефективності функціонування економічного механізму  регіону.

За сферою наукових інтересів має 35 публікацій, у тому числі 3 у форматі колективних монографій, 14 статей у наукових фахових виданнях, опубліковано тези 13 міжнародних науково – практичних конференціях (у т.ч. закордонних).

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за   посиланням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ybo9_l4AAAAJ&hl=en

orcid.org/0000-0003-4353-8073

Ключові публікації останніх років

Розділи у монографії

1. Рогова О. В. Цілеорієнтований економічний розвиток регіонів України на засадах реалізації єврорегіонального співробітництва: Монографія / Вдовенко С. М., Рогова О. В. та ін., за заг. ред. Ладонько Л. С. – Ніжин, 2013. – С. 300-309.

2. Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід: монографія / за ред. В. П. Ільчука. - Чернігів, 2014. – 870 с.

3. Рогова О. В. Ідентифкація загроз економічній безпеці регіону в сучасних умовах: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С. М. – ЧНТУ, Ніжин: ФОП Лук¢яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. – С. 168 – 190.

Статті у наукових фахових виданнях

1. Рогова О. В. Розвиток єврорегіонального співробітництва на засадах публічно-приватного партнерства / Рогова О. В. // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2013. – № 6. – C. 58-63.

2. Рогова О. В. Концептуальні засади цілеорієнтованого економічного розвитку регіонів України / Рогова О. В. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014.№ 3 (23) – С.130 - 139

Матеріали науково-практичних конференцій

1. Рогова О. В. Эффективность инвестирования в публично-частные проекты трансграничного сотрудничества / Роговая Е. В.// Сборник научных статей ІІ международного весеннего форума  [«Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании»], (Гомель, 21-24 мая 2013 г.) / Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. – Гомель, 2013. – С.211-216

2. Olena Rohova.Innovative directions of economic development of regions of Ukraine / Olena Rohova, Iryna Lysenko // Institutionelle framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. Volume 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland,2014. – p.65-68.

3. Рогова О. В. Домінанти інтенсифікаційної розбудови системи економічної безпеки регіону // Інвестиційно – інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, 24 – 25 квітня 2015 року / Ред. кол.: Лендєл М. А. (гол. Ред..) та ін. – Ужгород – Мукачево: вид-во «Карпатська вежа», - С. 273 – 275

Інші видання

4. Рогова О. В. Транскордонне співробітництво: єврорегіон «Дніпро» / Вдовенко С. М., Вдовенко Ю. С., Рогова О. В. – Ч.: Десна Поліграф, 2012. – 248 с.

5. Вдовенко С. М.. Адміністративний менеджмент (теоретичні положення; пріоритети у виробничій сфері, державних органах, громадських організаціях). Навч. посібник / С.М. Вдовенко, Ю.С. Вдовенко, О.В. Рогова // Чернігів: 2015. – 264 с.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар