Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри
Зеленська Олена Олександрівна
Працює на кафедрі з 2012 року, має вищу педагогічну освіту, науковий ступінь кандидата економічних наук, вчене звання доцента.
Практичний досвід: працювала економістом у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ); менеджером із бізнес-планування Регіональної фінансово-інвестиційної компанії «Рефінком» (м. Чернігів). Є членом-кореспондентом Академії економічних наук України зі спеціальності “Економіка сільського господарства”. У 2006-2008 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
Викладає дисципліни:
-    «Фінанси»
-   «Бюджетний менеджмент».
У сфері викладацької діяльності має: 6 навчальних посібників, в т.ч.  «Регіональне управління: інноваційний підхід», «В'їзний туризм», «Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства»; 11 методичних вказівок до виконання курсових, практичних робіт із дисциплін «Фінанси», «Бюджетна система», «Фінанси малих підприємств», «Ціноутворення»,  «Страхування», «Страховий ринок України», «Основи наукових досліджень».
Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку продовольчого комплексу України,  формування внутрішнього продовольчого ринку та забезпечення продовольчої безпеки країни, державна фінансова підтримка вітчизняного аграрного сектора в умовах глобалізації; дослідження теоретичних аспектів оцінки та напрямків підвищення інвестиційної привабливості, інноваційно-інвестиційної активності регіону; туризм.
За сферою наукових інтересів опубліковано: 7 наукових видань у форматі колективних монографій,  50 особистих статей. Брала участь у роботі 23 Міжнародних науково-практичних конференцій (у т.ч. 9 закордонних).

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланням:
http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=3V_VNTAAAAAJ

http://orcid.org/0000-0002-1000-2427
http://www.researcherid.com/rid/H-1694-2014

Ключові наукові публікації останніх років

1. Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації: [монографія] / Н.О. Алєшугіна, М.О. Барановський, О.В. Барановська, О.О. Зеленська та ін..; за ред.. М.О. Барановського, В.І.Куценко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім.. М. Гоголя, 2010. – 315 с.

2. Стратегія сталого розвитку в контексті економічної безпеки України: Колективна монографія / О.В. Абакуменко, П.І. Бакуменко, М.М. Забаштанський, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський та ін..; за ред.. Л.О. Коваленко. – Ніжин, 2012. – 504 с.

3. Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В., Кальченко О.М., Зеленська О.О. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЦНТІ, 2014. – 870 с.

4 Зеленська О.О. Проблеми розвитку продовольчого ринку Полісся // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 254: В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 401 – 408.

5. Зеленська О.О. Особливості формування регіонального споживчого ринку // Економіка АПК. – 2009. - № 11 (181). – С. 107-110.

6. Зеленська О.О. Тенденції, проблеми і перспективи формування продовольчого ринку України //Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр. – К.: РВПС України НАН України, 2009. – С. 220-226.

7. Зеленська О.О. Агроглобалізація та її можливі наслідки для України / О.О. Зеленська // Економіка АПК. – 2012. - № 7 (213). – с. 128-131.

8. Зеленська О.О. Система продовольчої безпеки: сутність та ієрархічні рівні / О.О. Зеленська //Вісник Житомирського державного технологічного ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2012. - № 1 (59). – Ч. 2. – с. 108-112.

9. Зеленська О.О. Сутність та принципи формування системи продовольчої безпеки національного  рангу / О.О. Зеленська //Економіка і регіон. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. – 2012. - № 2 (23).– с. 15-18.

10. Зеленська О.О. Використання загальнонаукової методології в оцінці розвитку агропродовольчих систем і рівня продовольчої безпеки / О.О. Зеленська // Вісник Чернігівського державного технологічного ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2013. - № 1 (64). – с. 120-125.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар