Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри
Штирхун Христина Ігорівна

Працює у Чернігівському національному технологічному університеті з 2012 року. На кафедрі - з 2014 року. Має вищу економічну освіту (кваліфікація «Магістр з фінансів»), науковий ступінь кандидата економічних наук.

Проводить практичні заняття з дисциплін:

- "Інвестування";
- "Маркетинг";
- "Інвестиційний менеджмент"

Сфера наукових інтересів: фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу, виробництво органічної продукції

За сферою наукових інтересів опубліковано 10 статей, прийнято участь у 11 міжнародних науково-практичних конференціях, опубліковано 1 монографію у співавторстві, 1 публікацію в форматі колективної монографії.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за   посиланням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yu1nh6gAAAAJ&hl=en

Публікації останніх років

Статті

1.      Штирхун Х.І. Маркетингове забезпечення фінансово-економічної безпеки аграрних підприємств / Х.І. Штирхун // Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С.М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т – Ніжин: ФОП Лук‘яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. – С. 327-335.

2.      Штирхун Х. І. Теоретичні засади маркетингового підходу до збутової діяльної аграрних підприємств / Х. І. Штирхун // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». - К.: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 31. – C. 324-334.

3.      Штирхун Х. І. Кластерна модель забезпечення конкурентоспроможності органічної продукції / Х. І. Штирхун // Technology audit and production reserves. – 2015. – Vol. 3, N 5(23). - P. 75-78.

4.      Shtyrkhun Kh.I. Marketing support for organic products promotion in Ukraine / Kh.I. Shtyrkhun // Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE»,  Montreal, Canada, 2015. - P. 225-230.

5.      Shtyrkhun Kh. Organic production as a priority of the development of agricultural sector of Ukraine / Ilchuk V., Shtyrkhun Kh. // Ukraine - EU. Modern technology, business and law : col. of int. scient. papers : in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection, Košice, Slovakia, March 30 - April 2, 2015. - Chernihiv : CNUT, 2015. - pp. 27-29.

6.      Штирхун Х. І. Проблеми маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств / Х. І. Штирхун // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – C. 169-171.

7.      Штирхун Х. І. Фінансовий стан та проблеми розвитку аграрних підприємств регіону / Х. І. Штирхун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : наук. зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2014. -  № 1 (72). – С. 216-223.

8.      Штирхун Х.І. Якість агропродукції у системі маркетингу / В.П. Ільчук, Х.І.  Штирхун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - Херсон, 2014. - Вип. 9-1. - Ч. 4. - С. 65-69.

9.      Штирхун Х. І. Аналіз результатів вивчення попиту населення на міські пасажирські перевезення // Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / за наук. ред.  В.П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. - С. 16-24.

10.  Штирхун Х. І. Маркетинг як інструмент формування споживчої якості продукції / Х. І. Штирхун // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (19-21 травня 2014 р.). - Чернігів: ЧНТУ, 2014. C. 291-292.

11.  Штирхун Х. І. Фінансовий стан та перспективи розвитку аграрного сектора регіону / Х. І. Штирхун // Соціально-економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку в Україні та світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 28-29 березня 2014 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч. 2. – С. 106-109.

12.  Штирхун Х. І.  Маркетинг в системі конкурентоспроможності аграрного виробництва / Х. І. Штирхун // Аграрна наука – освіта – виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Миколаївського національного аграрного університету, 12-14 листопада 2014 р., м. Миколаїв / Міністерство аграрної політики та продовольства України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 87-88.

13.  Штирхун Х. І. Адаптація стандартів якості української аграрної продукції до європейських вимог / Х. І. Штирхун // Проблеми трансформації європейських стандартів в регіональну економіку і соціальну сферу України (у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС) / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 19 листопада 2014 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТЛ», 2014. - С. 134-136.

14.  Штирхун Х.І. Розвиток аграрного маркетингу в умовах євроінтеграції / Х. І. Штирхун // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та фінансової безпеки» 5-6 листопада 2014 р. Тези доповідей. - Чернігів: ЧНТУ, 2014. – Ч. 2. – C. 69-70.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар