Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Садчиков Віктор Сергійович

Працював у Чернігівському національному технологічному університеті з вересня 2015 року по червень 2016 року. Має вищу економічну освіту. Під час роботи на кафедрі захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Проводив практичні заняття з дисциплін:

- "Гроші та кредит";
- "Оптимізаційні методи і моделі";
- "Маркетинг";
- "Податкова система";
- "Банківські операції".

В сфері викладацької діяльності має 4 методичні розробки у співавторстві, в тому числі з дисциплін: «Фінансова санація та банкрутство підприємства», «Кредитування і контроль», «Інформаційні системи і технології у фінансах».

Сфера наукових інтересів: економіка та управління національним господарством.

За сферою наукових інтересів опубліковано 5 розділів у колективних монографіях, 14 статей та прийнято участь у 7 міжнародних конференціях.

 Ключові наукові публікації останніх років:

1) Садчиков В. С. Шляхи прискорення інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва / В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Наукові основи економічного розвитку України та світу: [кол. моногр.] / за заг. ред. О. В. Царенко, С. В. Коляденко, В. П. Ільчука; М-во освіти і науки України; Акад. муніцип. упр. МОН України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 340с. – С. 198-214.

2) Садчиков В. С. Економічна безпека інноваційної діяльності аграрних підприємств з урахуванням ризику / В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: [кол. моногр.] / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С. М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т – Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. – 432 с. – С. 301-311.

3) Садчиков В. С. Особливості формування фінансово-економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу / В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: [кол. моногр.] / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С. М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. – 432 с. – С. 332-341.

4) Садчиков В. С. Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів / В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств: [кол. моногр.] /під заг. ред. к.е.н., професора Л. О. Коваленко у 2-х томах. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. – 340 с. – Т.2. – С. 240-254.

5) Sadchikov V. S. Conceptual bases of development of organizational and economic mechanism innovative development of crop/ V. S. Sadchikov // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015.– РР. 236-239.

6) Sadchikov V. S. Analysis of investment sources and innovative investment schemes of crop enterprises / V. S. Sadchikov // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – РР. 195-199.

7) Садчиков В. С. Динаміка та тенденції розвитку організаційно-економічного забезпечення рослинництва / В. С. Садчиков // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – №2 (2). – С. 150-161.

8) Садчиков В. С. Мінімізація ризиків інноваційної діяльності в системі підвищення економічної безпеки аграрних підприємств / Шкарлет С. М., В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 3 (75). – С. 83-90.

9) Садчиков В. С. Факторний аналіз чинників інноваційного розвитку підприємств рослинництва / В. С. Садчиков // – Науковий журнал БізнесІнформ, Харків: Харківський національний економічний університет – 2014. – № 12. – С. 175-181.

10) Садчиков В. С. Роль стратегічного та інноваційного менеджменту у фінансово-економічній безпеці підприємств аграрного бізнесу/ В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Фінансова стратегія економічного розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ялта, 1-6 жовтня 2013 р.) – Полтава: ПУЕТ, 2013. – С. 33-35.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар