Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Лук’яшко Павло Олександрович

   
 Працює у сфері вищої школи з 2006 року, на кафедрі фінансів і фінансово-економічної безпеки ЧНТУ – з 2016 року, має вищу фінансову освіту, науковий ступінь кандидата економічних наук, вчене звання доцента. 
Навчається у докторантурі.
Стипендіат Кабінету Міністрів України – академічна стипендія КМУ у 2009-2010 н.р.
    Викладає дисципліни:
- "Податкова система";
- "Митний тариф";
- "Сталий розвиток соціально-економічних систем";
- "Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності".
     В сфері викладацької діяльності має: 12 методичних розробок до виконання контрольних, курсових, практичних робіт тощо.
    Сфера наукових інтересів: податкові відносини, фінанси підприємств продовольчого комплексу, сталий розвиток, іпотека, економіка енергетичної галузі.
   За сферою наукових інтересів та викладацької діяльності має 75 наукових праць, з них 19 наукових статей у фахових виданнях та 5 розділів у колективних монографіях. Приймає активну участь у наукових конференціях, форумах, конгресах.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланням:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=v5WDKSEAAAAJ&hl=uk
http://www.researcherid.com/rid/H-1044-2014
http://orcid.org/0000-0002-2926-9690

Ключові публікації останніх років

1.Лук’яшко П.О. Будівельно-ощадні каси як перспективний механізм фінансування житлових проектів для молодих науково-педагогічних працівників / П.О. Лук’яшко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка. – 2012. - №4. – С.200-207.
2.    Абакуменко О.В., Лук’яшко П.О., Литовченко М.В. Проблеми фінансування житлових проектів для молодих науково-педагогічних працівників / О.В. Абакуменко, П.О. Лук’яшко, М.В. Литовченко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка. – 2012. - №3. – С.210-218.
3.Абакуменко О.В., Лук’яшко П.О., Лавров К.Є. Вплив фінансової політики України на інвестиційну активність суб’єктів господарювання / О.В. Абакуменко, П.О. Лук’яшко, К.Є. Лавров // Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань: міжнародна колективна монографія / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 226-243.
4.Абакуменко О.В., Лук’яшко П.О., Шатирко Д.В. Передумови та наслідки формування розриву між віртуальним та реальним секторами економіки / О.В. Абакуменко, П.О. Лук’яшко, Д.В. Шатирко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №4. – С. 34-37.
5.Абакуменко О.В., Лук’яшко П.О., Коренний Е.А. Особливості механізму реалізації заставного права за договорами іпотеки / О.В. Абакуменко, П.О. Лук’яшко, Е.А. Коренний // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – №12. – С. 9-14.
6.Абакуменко О.В., Лук’яшко П.О., Литовченко М.В. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку України / О.В. Абакуменко, П.О. Лук’яшко, М.В. Литовченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №7. – С. 45-51.
7.Коренний Е.А., Лук’яшко П.О. Напрямки вдосконалення іпотечного кредитування в контексті активізації соціально-економічного розвитку України / Е.А. Коренний, П.О. Лук’яшко // Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів / колективна монографія під заг. Ред. К.е.н., професора Л.О. Коваленко у 2-х томах. Т.2. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК „Орхідея”, 2015. – С. 109-136.
8.Абакуменко О.В., Забаштанський М.М., Роговий А.В., Лук’яшко П.О. Теоретичні засади та практичні аспекти ціноутворення житлово-комунального господарства України / О.В. Абакуменко, М.М. Забаштанський, А.В. Роговий, П.О. Лук’яшко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. – 2015. – №2. – С. 56-63.

Сохранить
Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар