Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Роговий Андрій Віталійович
   Працює у сфері вищої школи з 1999 року, на кафедрі фінансів і фінансово-економічної безпеки ЧНТУ – з 2016 по 2017 роки, має вищу освіту, науковий ступінь доктора економічних наук, вчене звання доцента.
  Викладав дисципліни:
- "Гроші і кредит";
- "Інвестиційний аналіз";
- "Управління фінансовою санацією";
- "Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності".
  В сфері викладацької діяльності має: 15 методичних розробок до виконання контрольних, курсових, практичних робіт тощо.
  Сфера наукових інтересів: фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, сталий розвиток, економічна безпека.
 За сферою наукових інтересів та викладацької діяльності має 70 наукових праць, з них 21 наукових статей у фахових виданнях та 9 розділів у колективних монографіях. Приймає активну участь у наукових конференціях, форумах, конгресах.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланням:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iIjQABIAAAAJ&hl=ru
http://www.researcherid.com/rid/ F-7319-2016
http://orcid.org/0000-0001-5445-214X

Ключові публікації останніх років

1.    Роговий А.В. Роль банківського сектору у забезпеченні сталого розвитку економіки країни / К.В. Голуб, А.В. Роговий // Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів / [колективна монографія]; під заг. ред. к.е.н., професора Л.О. Коваленко. – [у 2-х томах]. – Т.2. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015
2.    Роговий А.В. Напрямки реформування підприємств комунального господарства України / Т.В. Забаштанська, А.В. Роговий //Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів / [колективна монографія]; під заг. ред. к.е.н., професора Л.О. Коваленко. – [у 2-х томах]. – Т.2. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015.
3.    Роговий А.В. Державне регулювання комунального господарства України / Т.В. Забаштанська, М.М. Забаштанський, А.В. Роговий // Державне регулювання комунального господарства України / [колективна монографія]; під заг. ред. к.е.н., доцента А.В. Рогового. – Ніжин: ТПК «Орхідея», ФОП Лук’яненко В.В., 2015.
4.    Роговий А.В. Економічна діагностика підприємства: теоретичні та практичні аспекти дослідження // А.В. Роговий // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – 2015. - № 3. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/avtoram
5.    Роговий А.В. Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності // М.М. Забаштанський, Т.В. Забаштанська, А.В. Роговий // Вісник ЧДТУ. Науковий збірник. Чернігів: ЧДТУ. – 2015. - № 3(73).
6.    Роговий А.В. Діагностика фінансового потенціалу концесійної діяльності в Україні //А.В. Роговий, М.М. Забаштанський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія «Економіка і менеджмент». – 2015. Випуск 13.

Сохранить
Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар