Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Кульпінський Сергій Віталійович
  
   Працює у сфері вищої школи з 2000 року. На кафедрі фінансів і фінансово-економічної безпеки - з 2016 року. Доктор економічних наук, старший науковий співробітник.
  Працював на посаді доцента Університета Крістіана Альбрехта (м. Кіль, Німеччина) та завідувача кафедрою банківської справи Європейського університета (м.Київ).
  Закінчив Програму поглиблених досліджень в галузі економічної політики - Advanced Studies Program in International Economic Policy Research, Інститут світової економіки м. Кіль. Німеччина (2000-2001 рр.). Стипендіат Фонду Роберта Боша (Німеччина, 2000-2001рр.)
Досвід у сфері фінансів включає: Заступник керівника експертно-аналітичного центру Ради НБУ, керівник аналітичного відділу департаменту інвестиційного бізнесу АКБ «ВАБанк», Головний стратег ринку акцій ТОВ «Альфа-капітал», стратег ринку акцій інвестиційної компанії Eavex Capital, керівник аналітичного відділу ТОВ «ІСФП» (Інвестиційні і структуровані фінансові продукти), завідувач відділу Академії фінансового управління Міністерства фінансів України; має сертифікат торгівця цінними паперами НКЦПФР.
  Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій  К 79.051.05 та докторських дисертацій Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету.  Член проектної групи з підготовки освітньо-наукової програми для здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування".
 Керівник науково-дослідних тем, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету України: Керівник науково-дослідної теми НДІ при Міністерстві економіки України України «Механізм монетарного стимулювання інноваційного розвитку економіки з високими і стабільними темпами зростання» (2013-2014 рр.). НДФІ «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України:„Фінансова спроможність державного сектору економіки”. (2010 р.).
   У сфері викладацької діяльності має: декілька навчальних посібників та робочих програм, у т.ч.  «Гроші та кредит», «Міжнародні фінансові ринки», «Ризики банківської діяльності». 2 робочі програми англ.мовою: «Корпоративні фінанси», «Ринок фінансових послуг».
Сфера наукових інтересів: монетарна політика, макроекономічне моделювання; макропруденційне регулювання фінансових ринків; прогнозування індикаторів фінансових ринків.
   За сферою наукових інтересів  брав активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Станом на 2016 рік опубліковано 65 наукових статей у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях (у тому числі: у Scopus, та Web of Science); 2 одноосібних монографії; 25 інвестиційних звітів та прогнозів (англ.мовою).
  Викладає дисципліни:
- «Ринок фінансових послуг»
- «Корпоративні фінанси»
- «Гроші і кредит».
  Участь у науково-прикладних дослідженнях:
  Розробник комплексної моделі впливу заходів грошово-кредитної політики на показники соціально-економічного розвитку для департаменту макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (2014 р.).
  Останнє підвищення кваліфікації:  «Семінар щодо впровадження досвіду і соціо-економічного розвитку для представників владних структур країн, що розвиваються» – Міністерство торгівлі КНДР,  пров. Хунань, Китай. 7-27 травня 2013.
  Вільно володіє англійською, німецькою, французькою та розмовною японською мовами.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланням:
https://scholar.google.com.ua/scholar?scilib=2&hl=ru&as_sdt=0,5
orcid.org/0000-0003-2970-4872
http://www.researcherid.com/rid/ H-1984-2016

Ключові наукові публікації останніх років

Монографії

1.Кульпінський С. В. Монетарне стимулювання інвестиційних процесів на фінансових ринках: монографія / С.В.Кульпінський. – Житомир: Вид-во Євенок О.О., 2014. – 342 с.
2.Кульпінський С. В. Регулювання фінансових ринків: пріоритети та інструменти: монографія / С.В.Кульпінський. – К.: LAT&K, 2010. –  269 с.
3.Кульпінський С.В. Механізм стимулювання розвитку державних фінансових корпорацій / С.В. Кульпінський // Інноваційні механізми стратегії фінансового управління: [монографія]; за заг. ред. Т.І. Єфименко. – К.: НДФІ. (розділ у колективній монографії). – 2014.

Статті у наукових фахових та зарубіжних виданнях:

4.Кульпінський С.В. Механізми монетарного регулювання вартості державних запозичень / С.В. Кульпінський // Фінанси України. – 2012. – №9. – С.116-126.
5.Кульпінський С.В. Дослідження кількісних параметрів формування ринкових умов залучення акціонерного капіталу / С. Кульпінський, О.Сухенко  // Фінанси України. − 2012. – №5. – С.89-98.
6.Кульпінський С.В. Напрями стимулювання інноваційного розвитку економіки через механізм монетарного регулювання / С.В. Кульпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 4. – С. 46-51.
7.Кульпінський С.В. Удосконалення трансмісійного механізму монетарного стимулювання інноваційного розвитку економіки / С.В. Кульпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – С. 66-70.
8.Кульпінський С.В. Особливості розвитку фінансового сектору України у 2014 році: припущення і передбачення / В. В. Корнєєв, С.В. Кульпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 7-8: № 8. – С. 6-10.
9.Кульпінський С.В., Базавлук А.В. Трансформація фінансової політики підприємств залізничного транспорту України в умовах дефіциту капітальних інвестицій. – Фінанси України. – 2016 - №7. – с. 105-115.
10.Корнєєв В.В., Кульпінський С.В. Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів через інструментарні можливості банку розвитку. – Фінанси України. – 2016 - №5. – С.75-89.
11.Кульпинский С.В. Оценка показателей финансовой устойчивости государственных корпораций и их усовершенствование / С.В. Кульпинский, Л.К. Кульпинская, О.А. Драган // Экономика и политика. – Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова. – 2013. – №1 (1). – С.47-59.
12.Кульпинский С.В Макропруденциальное регулирование на финансовом рынке Украины и его влияние на инвестиционное развитие / С.В. Кульпинский // Вопросы управления. – 2014. –  № 6(31) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2014/06/11/
13.Кульпинский С.В. Моделирование изменений параметров монетарного регулирования на инвестиционное развитие в Украине / С.В. Кульпинский // Экономика и политика. – Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова. – 2014. – №2 (3). – С.123-128.
14.Кульпинский С.В. Выявление каналов перелива средств монетарного стимулирования инвестиционного роста в непродуктивные сферы (на примере Украины) / С.В. Кульпинский // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2014. – № 3 (7).– С. 21-25.
15.Кульпинский С.В. Повышение роли финансовых рынков и факторов их стабильности в преодолении инвестиционной стагнации на Украине/ С.В. Кульпинский // Минск: Экономический бюллетень НИЭИ. – 2015. –№ 3.
16.Кульпінський С.В.  Експансійна монетарна політика і можливості відновлення інвестиційного зростання в Україні / С.В. Кульпінський, А.І. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. (Scopus) – 2014. – №164.
17.Валютно-курсовые предпосылки стабильности инвестиционного роста Украины. Минск: Наука и инновации. № 4 – 2015.
18.Кульпинский С.В. Индикаторы инфляционных ожиданий на финансовом рынке Украины: анализ влияния и практическое использование. – Минск: Наука и инновации. № 8 – 2016.

Сохранить
Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар