Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Зеленський Сергій Миколайович

  Працював на кафедрі з 2016 по 2017 роки, має вищу педагогічну освіту, науковий ступінь кандидата економічних наук, вчене звання доцента.
  Викладав дисципліни:
-«Бюджетна система»;
-«Бюджетний менеджмент»:
-«Ціноутворення».
  У сфері викладацької діяльності має: 2 навчальні посібники («Бюджетний менеджмент», «Регіональне управління: інноваційний підхід»); 7 методичних вказівок до виконання дипломних, курсових, практичних робіт із дисциплін «Фінанси», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Ціноутворення».
  Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку продовольчого комплексу України, формування внутрішнього продовольчого ринку та забезпечення продовольчої безпеки країни, міжбюджетні відносини та формування фінансового потенціалу органів місцевого самоврядування в Україні.
  За сферою наукових інтересів опубліковано: 5 наукових видань у форматі колективних монографій, близько 30 наукових статей у фахових виданнях. Взято участь у роботі 12 Міжнародних науково-практичних конференцій.
  З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланням:
http://scholar.google.com.ua/citations?user=R5Cy2sMAAAAJ&hl=ru
http://orcid.org/0000-0003-2846-4600
http://www.researcherid.com/rid/H-2012-2016

Ключові наукові публікації останніх років:
1. Зеленський С.М. До методики оцінки рівня продовольчої безпеки / О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Н.О. Алєшугіна // Економіка АПК. – 2015. - № 5. – С. 88-91.
2. Зеленський С. Класифікація факторів продовольчої безпеки національного та регіонального рівнів / О. Зеленська, С. Зеленський, Н.Алєшугіна // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С.215 – 226.
3. Zelenskyi S. Modern methodological concept study on food security of Ukraine / O. Zelenska, S. Zelenskyi, N. Alieshuhina // Problems and prospects of economics and management: scientific journal / Chernihiv National University of Technology. – Chernihiv: Chernihiv National University of Technology, 2015. - № 1 (1). – Р. 37 – 42.
4. Зеленська О.О., Зеленський С.М. Формування фінансового потенціалу органів місцевого самоврядування Поліського регіону України / Стратегія сталого розвитку у контексті економічної безпеки України/ Під ред. Л.О. Коваленко: Колективна монографія. – ТПК «Орхідея» . – Ніжин, 2012. – 504 с.
5. Зеленський С. Фінансова база діяльності органів місцевого самоврядування в системі критеріїв депресивності адміністративно-територіальних районів України / М. Бутко, С. Зеленський, О. Зеленська, А. Літош // Економіст, 2011. - № 11. – С. 38 – 41.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар